Home គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត ប្រព័ន្ធទិន្នន័យគម្រោងរេដបូកជាតិ
ប្រព័ន្ធទិន្នន័យគម្រោងរេដបូកជាតិ

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យគម្រោងរេដបូកជាតិគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលស្តុកព័ត៌មានគ្រប់គម្រោង និងកម្មវិធីរេដបូកដែលបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទាំងអស់នៅកម្ពុជា។ គម្រោង និងកម្មវិធីរេដបូកដែលមានរាយបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យគម្រោងរេដបូកជាតិនេះ ត្រូវបានពិនិត្យ និងទទួលយកតាមរយៈដំណើរការដូចមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធាននិងនិតិវិធីចូលរួមក្នុងយន្តការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ព្រមទាំងប្រកាស និង​គោលការណ៍ណែនាំ​ស្តីពី​វិធាន​និងនិតិវិធីចូលរួមក្នុងយន្តការកាត់​បន្ថយ​ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីការបាត់បង់នឹងរេចរឹលព្រៃឈើនៅកម្ពុជា។ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យគម្រោងរេដបូកជាតិមានគោលបំណង ដើម្បីបង្កើនតម្លា ភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងនិងកម្មវិធីរេដបូកតាមរយៈការផ្តល់នូវ ព័ត៌មានជាសាធារណៈ។

ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រចាំឆ្នាំ នៅកម្ពុជា (ឯកតាគិតជាលានតោនឧស្ម័នកាបូនិក (tCO2e))

3

ចំនួនគម្រោងរេដបូក
ដែលបានចុះបញ្ជីរួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យគម្រោងរេដបូកជាតិ

1

ចំនួនគម្រោងរេដបូក
កំពុងរៀបចំ

20,336,462

បរិមាណកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបានចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់រួច
ពីឆ្នាំ 2013 ដល់ឆ្នាំ 2017

មើលបញ្ជីគម្រោងរេដបូក >

ប្រកាសគម្រោងរេដបូកជាតិ

ក្រសួងបរិស្ថានបានអនុវត្ត PRAKAS ដើម្បីផ្តល់នូវវិធាននិងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគម្រោងរ៉ដបូក + ទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យគម្រោងរេដបូក។ ប្រកាសនេះរួមមានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិទទួលគម្រោងរ៉ដបូក + ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អានបន្ថែម